Dołącz do klubu


 
Członkostwo i opłaty

 Jak zostać gimnastyczką?

Wybrać grupę:
SP 77 ul. Św. Jerzego 4  /            
AWF ul. Witelona 25a (sala 89)  /              
Smolec ........... lub inne miejsca                                                      
                                                                   
            


- przyjść na pierwsze (próbne) zajęcia :-) 

Wypełnić deklarację członkowską:
- umowy dostępne u instruktora prowadzącego zajęcia
                                                                                             
Dokonać opłaty za zajęcia:

- opłata (miesięczna) za zajęcia / dwa razy w tygodniu / 
           - wynosi 200 zł.-
- płatności dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca na konto:
      

ING Bank Śląski S.A.  
78 1050 1575 1000 0091 3937 5589

w tytule prosimy o podanie: imię i nazwisko, instruktor lub lokalizacja zajęć, miesiąc za który dokonywana jest opłata
Uwaga
   W związku z faktem, że opłaty pokrywają koszty funkcjonowania klubu (opłaty za salę, sprzęt, wyposażenie, trenerzy ...), naliczanych zgodnie z deklaracjami uczestnictwa - opłaty obowiązują w ustalonej wysokości także jeśli dziecko nie pojawi się na któryś zajęciach. Rodzice nie mogą samowolnie modyfikować opłat w zależności od frekwencji dziecka na zajęciach, nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od ustalonych opłat i nie wpływa na ich wysokość.
   W przypadku dłuższej nieobecności - prosimy o uzgodnienie ewentualnych zmian z trenerem koordynatorem p. Marzeną Sakowicz (marzenasakowicz@gmail.com lub tel. 606993050)


 
Start  |  O nas  |  Dołącz do klubu  |  Zawodniczki  |  Terminarz  |  Galeria  |  Sponsorzy  |  Kontakt © GimArt 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie: hajime studio